Header

ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਮਰਕ

 

                            
  ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
  ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ
  ਫੋਨ ਨੰ : 91-172-2740105
  ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ
  ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਆ.ਏ ਐਸ
  ਫੋਨ ਨੰ : 91-172-2743979
  ਚੇਅਰਮੇਨ

  ਫੋਨ ਨੰ : 91-172-2703158
  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
  ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ IAS
  ਫੋਨ ਨੰ : 91-172-2705982
  ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮਨੇਜਰ(ਵਿੱਤ)
  ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ (ACFA)
  ਫੋਨ ਨੰ: 91-172-2705995
  ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮਨੇਜਰ( ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨਟਰਿੰਗ)

  ਫੋਨ ਨੰ : 91-172-2705995
  ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮਨੇਜਰ(ਅਮਲਾ)
  ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
  ਫੋਨ ਨੰ: 91-172-2705995